Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Το κινεζικό άρωμα στη χρυσή βίζα και τα νέα δεδομένα
27/05/2019

Του Σταμάτη Ζησίμου   s.zisimou@euro2day.gr,  Δημοσιεύθηκε: 19 Μαΐου 2019  στο οικονομικό portal www.euro2day.gr 

 

Στις 4.154 ο συνολικός αριθμός των αδειών παραμονής που έχουν χορηγηθεί σε πολίτες εκτός ΕΕ από το 2013. Πρωτιά για τους Κινέζους, ακολουθούν από μεγάλη απόσταση Ρώσοι και Τούρκοι. Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο.

Οι Κινέζοι και με μεγάλη απόσταση οι Ρώσοι και οι Τούρκοι, αποδεικνύονται οι πιο καλοί πελάτες της «Χρυσής Βίζας» καθώς στα 6 χρόνια εφαρμογής του μέτρου, αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών που έχουν λάβει άδεια διαμονής στη χώρα μας με την απόκτηση ακίνητης περιουσίας, ελάχιστης αξίας 250.000 ευρώ.

Πλέον όμως, από τα τέλη Μαρτίου, οπότε τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 4605/2019 η χορήγηση της άδειας διαμονής μπορεί να διατεθεί πλην της αγοράς ακινήτου και με την απόκτηση και άλλων περιουσιακών στοιχείων, όπως οι αγορά μετοχών, ομολόγων ή και καταθέσεων.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής από το 2013 έως το πρώτο τρίμηνο του 2019 οι επενδυτές - πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που απέκτησαν άδεια παραμονής στη χώρα μας μέσω του προγράμματος «Χρυσή Βίζα», ανήλθαν στους 4.154, ενώ οι συνολικές χορηγήσεις αδειών διαμονής, περιλαμβανομένων και των μελών των οικογενειών των αγοραστών, αφορούν 11.445 άτομα. Σημειώνεται ότι το 2018 αποδείχθηκε στο πιο παραγωγικό έτος, καθώς χορηγήθηκαν 1.399 χρυσές βίζες, έναντι 961 το 2017, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2019 χορηγήθηκαν 262 νέες άδειες διαμονής.

Από το σύνολο των 4.154 αδειών, η πλειονότητα ή το 58% έχει χορηγηθεί σε Κινέζους, όπου τη χρυσή βίζα έχουν αποκτήσει 2.416 επενδυτές. Στη δεύτερη θέση με 428 άδειες βρίσκονται οι Ρώσοι οι οποίοι ακολουθούνται από κοντινή απόσταση από τους Τούρκους στους οποίους έχουν χορηγηθεί 402 άδειες διαμονής. Στο top 10, περιλαμβάνονται επίσης η Αίγυπτος με 129 άδειες, ο Λίβανος με 122 το Ιράν με 88, η Ουκρανία με 84, το Ιράκ με 80 η Ιορδανία με 69, η Συρία με 55, ενώ 282 άδειες έχουν δοθεί σε πολίτες άλλων χωρών.

Στο σύνολο των 11.445 πολιτών που έχουν λάβει άδεια παραμονής (συμπεριλαμβάνονται και τα μέλη της οικογένειας του επενδυτή) στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κίνα με 6.824 πολίτες να έχουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα, ακολουθεί η Ρωσία με 1.072, η Τουρκία με 1.032, το Ιράκ με 357, ο Λίβανος με 343, η Αίγυπτος με 299, η Συρία με 241, η Ουκρανία με 203, η Ιορδανία με 196, το Ιράν με 185, ενώ 693 άδειες έχουν δοθεί σε πολίτες άλλων χωρών.

Στην Αττική το μεγάλο ενδιαφέρον

Δημοφιλέστερος προορισμός των επενδυτών, είναι η Αττική, καθώς οι τρεις υπηρεσίες υποδοχής αιτημάτων χορήγησης αδειών διαμονής σε επενδυτές-αγοραστές ακινήτων (Αθήνα, Πειραιάς, Παλλήνη) έχουν χορηγήσει τις 3.262 από το σύνολο των 4.154 αδειών.

Βάσει των στοιχείων του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, από την υπηρεσία της Αθήνας, χορηγήθηκαν 1.542 άδειες, από το Πειραιά, 1.047, από την Παλλήνη 773, από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής 205, από τα Χανιά 158, από τη Θεσσαλονίκη 128 από την Κέρκυρα 60 από την Κόρινθο 53, από την Ερμούπολη Σύρου 51 από τη Λευκάδα 39, ενώ από άλλες κατά τόπους υπηρεσίες, χορηγήθηκαν 198 άδειες.

Ανοιξε η «βεντάλια» των χορηγήσεων

Όπως προαναφέρθηκε η χορήγηση χρυσής βίζας αποκλειστικά με την απόκτηση ακινήτου ελάχιστης αξίας 250.000 ευρώ, παύει πλέον να ισχύει, καθώς προστίθενται και άλλες επενδύσεις με τις οποίες δίνεται η άδεια διαμονής. Σύμφωνα με το νόμο 4605/2019 επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα, δηλαδή η χορήγηση χρυσής βίζας, σε πολίτη τρίτης χώρας, που έχει πραγματοποιήσει επένδυση σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

α. Εισφορά κεφαλαίου ποσού κατ' ελάχιστο 400.000 ευρώ, σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και των Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας.

β. Εισφορά κεφαλαίου, ποσού κατ' ελάχιστο 400.000 ευρώ, σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) του ν. 2778/1999 (Α' 295), που έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα, για απόκτηση μετοχών σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Κατά το αρχικό στάδιο και μέχρι την εισαγωγή της ΑΕΕΑΠ σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πραγματοποίηση της επένδυσης και η διακράτησή της πιστοποιείται βάσει βεβαιώσεων που εκδίδονται από την εταιρεία.

γ. Εισφορά κεφαλαίου, ποσού κατ' ελάχιστο 400.000 ευρώ σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) του ν. 2367/1995 (Α' 261) για απόκτηση μετοχών ή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) του ν. 2992/2002 (Α' 54) για απόκτηση μεριδίων, εφόσον οι παραπάνω Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν ως σκοπό να επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή και εγκατάσταση στην Ελλάδα.

δ. Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, με αξία κτήσης κατ' ελάχιστο 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια κατά τον χρόνο αγοράς τουλάχιστον 3 έτη, μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα.

ε. Προθεσμιακή κατάθεση ύψους κατ' ελάχιστο 400.000 ευρώ σε ημεδαπό Πιστωτικό Ίδρυμα, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, με πάγια εντολή ανανέωσης.

στ. Αγορά μετοχών, εταιρικών ομόλογων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα, αξίας κτήσης κατ' ελάχιστο 800.000 ευρώ.

ζ. Αγορά μεριδίων αξίας κτήσης κατ' ελάχιστο 400.000 ευρώ σε αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα και εφόσον (i) το ύψος του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου ανέρχεται κατ' ελάχιστο στο ποσό των 3.000.000 ευρώ και (ii) το αμοιβαίο κεφάλαιο και ο διαχειριστής του είναι αδειοδοτημένοι από την αρχή που εποπτεύει την κεφαλαιαγορά της χώρας στην οποία εδρεύει, η οποία για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) και να έχει συνάψει διμερή συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών με την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

η. Αγορά μεριδίων ή μετοχών αξίας κτήσης κατ' ελάχιστο 400.000 ευρώ σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, εφόσον (i) το ύψος του ενεργητικού του ΟΕΕ ανέρχεται κατ' ελάχιστο στο ποσό των 3.000.000 ευρώ και (ii) ο ΟΕΕ και ο διαχειριστής του είναι αδειοδοτημένοι από την αρχή που εποπτεύει την κεφαλαιαγορά της χώρας στην οποία εδρεύει.

πίσω στα νέα