Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΠΟΜΙΔΑ προς Χ. Σταικούρα: Ιστορική κοινωνική μεταρρύθμιση θα είναι η μείωση της φορολογίας των μισθωμάτων κύριας κατοικίας!
03/02/2020

Την πρόταση για μείωση της φορολογίας μισθωμάτων κύριας κατοικίας, που παρουσιάστηκε στο 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο των ιδιοκτητών ακινήτων, το Σάββατο 25 Ιανουαρίου, αναλύει η ΠΟΜΙΔΑ σε επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα. Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά την υιοθέτηση της πρότασης στο πλαίσιο των φορολογικών ελαφρύνσεων που σχεδιάζονται, επισημαίνοντας ότι θα αποτελέσει ιστορική κοινωνική μεταρρύθμιση και θα ωφελήσει άμεσα όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές:

-Τους ενοικιαστές κατοικιών, παλαιούς και νέους, γιατί θα φέρει μεγάλο αριθμό κατοικιών στην αγορά.

-Τους εκμισθωτές κατοικιών γιατί θα εκλογικεύσει τη φορολογική τους επιβάρυνση.

-Τους εκμισθωτές βραχυχρονίων μισθώσεων αφού θα οδηγήσει εκτός πλατφορμών πληθώρα καταλυμάτων σε περιοχές που δεν προσφέρονται για τουριστική αξιοποίηση

-Το Ελληνικό Δημόσιο γιατί η δημοσιονομική απώλεια θα υπερκαλυφθεί από τη φορολόγηση δεκάδων χιλιάδων νέων μισθώσεων κύριας κατοικίας.

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά εξάλλου συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών προκειμένου να του παρουσιάσει τις προτάσεις για μεταρρύθμιση της φορολογίας των ιδιοκτητών ακινήτων. Η επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ έχει ως εξής:

Προς τον  Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα

ΚΟΙΝ.: Προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

Την Γενική Γραμματέα Φορολογίας κα Αθηνά Καλύβα

Ενταύθα                                                                                                             Αθήνα, 2α Φεβρουαρίου 2020

 

ΘΕΜΑ: Ιστορική κοινωνική μεταρρύθμιση θα είναι η μείωση της φορολογίας των μισθωμάτων κύριας κατοικίας! Αίτημα για συνάντηση με το προεδρείο της ΠΟΜΙΔΑ.

Αξιότιμε κε Υπουργέ

Στον Τύπο διαβάζουμε διάφορα δημοσιεύματα για το ότι υπάρχει έλλειψη κατοικιών για εκμίσθωσή τους ως κύρια κατοικία, η οποία ανεβάζει και τα ζητούμενα μισθώματα, και ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για το θέμα αυτό υπέρ των ενοικιαστών. Πολλοί σπεύδουν να κατονομάσουν ως δήθεν υπαίτια τη βραχυχρόνια μίσθωση, ξεχνώντας ότι στην χώρα αυτή, στην οποία είναι άγνωστη η έννοια της «κοινωνικής κατοικίας» διότι δεν υπάρχει ούτε ένα «κρατικό» σπίτι διαθέσιμο για τους ενοικιαστές, η προσφορά κατοικιών για εκμίσθωση μειώθηκε μοιραία από τους εξής έξη λόγους:

  1. Η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα μειώθηκε μέχρι και κατά 95%,
  2. Εξοβελίστηκε πλήρως η αντιπαροχή η οποία κυρίως παρήγαγε κατοικίες για εκμίσθωση,
  3. Οι τράπεζες επί χρόνια αδυνατούσαν να δώσουν δάνεια για αγορά κατοικίας, 
  4. Οι ΜΚΟ μίσθωσαν μεγάλο αριθμό κατοικιών για τα στεγαστικά προγράμματα τους,
  5. Ο συμπληρωματικός φόρος ΕΝΦΙΑ ανάγκασε τους εκμισθωτές σε ξεπούλημα των κατοικιών τους
  6. Γενικά η εκμίσθωση κατοικιών για κύρια κατοικία έγινε φορολογικά εντελώς ασύμφορη.

Γι΄αυτό και διάφοροι προτείνουν να ληφθούν μέτρα τόσο εναντίον της βραχυχρόνιας μίσθωσης όσο και μέτρα «ενοικιοστασιακού» χαρακτήρα που θα «προστατεύσουν» προσωρινά τους παλαιούς ενοικιαστές κατοικίας, αλλά θα καταστήσουν αδύνατη την ομαλή λειτουργία των νέων μισθώσεων.

Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ που θα προστατεύσει ουσιαστικά τους παλαιούς και νέους ενοικιαστές κύριας κατοικίας, χωρίς να μας γυρίσει πίσω στον «μεσαίωνα» του Ενοικιοστασίου είναι η εξής:

Όταν προ ολίγων ετών το φαινόμενο των βραχυχρονίων μισθώσεων άρχισε να επεκτείνεται παγκοσμίως, μεγάλος αριθμός κατοικιών στις πόλεις της χώρας μας αποπερατώθηκαν, ανακαινίστηκαν, επιπλώθηκαν και αναρτήθηκαν στις πλατφόρμες αυτές, όταν ακόμη η μη δήλωση των εισοδημάτων τους φαινόταν εύκολη λόγω της ανυπαρξίας θεσμικού και φορολογικού πλαισίου, αλλά και η ζήτηση καταλυμάτων ήταν πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά τους.

Η θέσπιση της ήδη ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, η αύξηση της προσφοράς σε σχέση με το ότι δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχα αυξημένη ζήτηση καταλυμάτων για βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά και η μη αφαίρεση των τρεχουσών δαπανών (κοινοχρήστων, λογαριασμών κοινής ωφελείας, αποκατάσταση ζημιών κλπ.) από το φορολογητέο εισόδημα των ιδιοκτητών των κατοικιών αυτών, τους απέτρεψαν να λάβουν αριθμό μητρώου (Α.Μ.Α.) στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ, δηλαδή να λειτουργήσουν μέσα στο νέο νομικό πλαίσιο.

Οι κατοικίες αυτές που υπολογίζονται σε κάποιες δεκάδες χιλιάδες, θα αποσυρθούν πολύ σύντομα από τις διαδικτυακές πλατφόρμες, πριν εφαρμοστεί το άρθρο 29 του νέου φορολογικού νόμου 4646/2019 σε βάρος των ιδιοκτητών τους.  Όμως ο στόχος της κυβέρνησης πρέπει να είναι η άμεση επιστροφή τους στην αγορά των μισθώσεων κύριας κατοικίας! Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος προτείνουμε το εξής συγκεκριμένο φορολογικό κίνητρο:

Στα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων, (όπου παρέμεινε αμετάβλητη η φορολογική κλίματα της προηγούμενης κυβέρνησης, σε αντίθεση με τις λοιπές δύο κλίμακες μισθωτών/συνταξιούχων και ελευθέρων επαγγελματιών όπου έγιναν αξιόλογες μειώσεις), προτείνουμε να γίνει μείωση αποκλειστικά και μόνον στο φορολογικό συντελεστή για τα μισθώματα από μισθώσεις κύριας κατοικίας (των κωδικών 103 & 104 φορολογίας εισοδήματος ακινήτων) κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε κάθε ισχύον φορολογικό κλιμάκιο, ήτοι: 

Για μισθώματα κύριας κατοικίας μέχρι 12.000€ από 15% σε   5%

Για μισθώματα από 12.001 – 35.000€                    από 35% σε 25%     

Για μισθώματα από 35.001€ και άνω                     από 45% σε 35%.

Η υιοθέτηση της πρότασης αυτής που θα αποτελέσει ιστορική κοινωνική μεταρρύθμιση, θα ωφελήσει άμεσα όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές αλλά και το Δημόσιο, και συγκεκριμένα:

Τους ενοικιαστές κατοικιών, παλαιούς και νέους, γιατί θα αλλάξει αμέσως το τοπίο, φέρνοντας εν μια νυκτί μεγάλο αριθμό πλήρως ανακαινισμένων κατοικιών, σε άριστη κατάσταση,  στην αγορά μισθώσεων κύριας κατοικίας, καθιστώντας την ανταγωνιστικότερη από την προσφορά τους για βραχυχρόνιες μισθώσεις, η δε υπερπροσφορά που θα επακολουθήσει θα σταθεροποιήσει και το ύψος των ενοικίων, ώστε να μην χρειάζεται πλέον επιδότησή τους.

Τους εκμισθωτές κατοικιών γιατί θα εκλογικεύσει τη φορολογική τους επιβάρυνση η οποία με τον τετραπλό συνδυασμό φόρου εισοδήματος, εισφοράς αλληλεγγύης, κύριου και συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, σήμερα ισοδυναμεί με οιονεί «δήμευση».

Τους εκμισθωτές βραχυχρονίων μισθώσεων αφού άμεσο αποτέλεσμά της θα είναι να οδηγήσει εκτός πλατφορμών πληθώρα καταλυμάτων που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες δεν προσφέρονται για τουριστική αξιοποίηση, από διαχειριστές χωρίς Α.Μ.Α. και χωρίς όλα τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για τη δραστηριότητα αυτή.

Το Ελληνικό Δημόσιο γιατί η δημοσιονομική απώλεια από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 10 μονάδες, ΜΟΝΟΝ για τις μισθώσεις κύριας κατοικίας, και όχι για τις επαγγελματικές και τις βραχυχρόνιες και κάθε άλλου είδους μισθώσεις, θα υπερκαλυφθεί από τη φορολόγηση δεκάδων χιλιάδων νέων μισθώσεων κύριας κατοικίας που θα φορολογούνται για μισθώματα 12μήνου, και όχι για μερικά περιστασιακά μισθώματα της θερινής και μόνον περιόδου.

Θέτουμε κε Υπουργέ υπόψη σας και του επιτελείου σας τη σημαντική αυτή πρόταση και σας παρακαλούμε να τη μελετήσετε και να μας καλέσετε σε συνάντηση στο Υπουργείο σας για να σας την αναπτύξουμε για να την εντάξετε στο επόμενο πλαίσιο φορολογικών ελαφρύνσεων που σχεδιάζετε, υλοποιώντας μια ιστορική μεταρρύθμιση στις συνθήκες στέγασης του ελληνικού λαού.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                            Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γεν. Γραμματεύς

                                                                   

                        Στράτος Ι. Παραδιάς                                               Τάσος Γ. Βάππας   

                            Δικηγόρος Α.Π.                                                      Δικηγόρος Α.Π.

                           Πρόεδρος UIPI                                                      Αντιπρόεδρος Ε.Ι.Ε.

 

πίσω στα νέα