Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Νέες αντικειμενικές: Δύο «αγκάθια» στο δρόμο για τα συμβολαιογραφεία… Του Στρ. Παραδιά*
09/06/2021

(Δημοσιεύτηκε στα ΝΕΑ, 9.6.2021).

Πριν καλά - καλά τελειώσει η περιπέτεια των ιδιοκτητών με τις περικοπές των ενοικίων, έρχεται νέο πλήγμα, η εκτός πάσης λογικής προσαύξηση των τιμών ζώνης σε πάμπολλες αστικές περιοχές της χώρας, σε ποσοστά ακόμη και 100%. Μια προσαύξηση κατά της οποίας οι πολίτες δεν έχουν πρακτικά κανένα μέτρο άμυνας, κανένα τρόπο να προστατευτούν από την υπερφορολόγηση που δημιουργεί ιδιαίτερα ο δήθεν «συμπληρωματικός φόρος» του ΕΝΦΙΑ, αλλά και ένα πλέγμα 10 ακόμη περίπου φόρων και τελών, εκτός από το να τρέξουν μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 στα  συμβολαιογραφεία, για να «ξεφορτωθούν» κάποια περιουσιακά στοιχεία προς τα μέλη των οικογενειών τους.          

Όμως στην πράξη οι περισσότεροι από αυτούς θα γυρίσουν άπρακτοι στα σπίτια τους, γιατί παρά τις προσπάθειες που γίνονται για την απλοποίηση των διαδικασιών μεταβίβασης, θα αντιμετωπίσουν δύο αξεπέραστα εμπόδια στη σύνταξη των συμβολαίων τους: 

Την απαίτηση δημιουργίας της λεγόμενης «ταυτότητας κτιρίου», με μια νέα και αδοκίμαστη στην πράξη διαδικασία, η οποία απαιτεί μια απίστευτη σειρά 11 εγγράφων, σχεδιαγραμμάτων και πιστοποιητικών, με άγνωστο ύψος αμοιβής της σύνταξής της και με κορυφαίο προαπαιτούμενο, προφανώς από νομοθετική παραδρομή ακόμη και για απλά διαμερίσματα (!), το «δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 ή τον ν.4495/2017) ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 9»!

Το ότι δεν έχει ανοίξει ακόμη και πάλι η πλατφόρμα δήλωσης εμβαδών ακινήτων της ΚΕΔΕ, έτσι ώστε όποιοι πολίτες χρειαστούν να διορθώσουν τα εμβαδά των επιφανειών των ακινήτων τους, για να πάρουν τη «βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ»,  θα βρεθούν  αντιμέτωποι με ληστρικά πρόστιμα και προσαυξήσεις έως και 200% επί των οφειλομένων τελών,  που πρακτικά θα αποτρέψουν κάθε μεταβίβαση μέχρι την επαναλειτουργία της πλατφόρμας.  

Πρέπει συνεπώς τα αρμόδια υπουργεία ΥΠΕΝ και ΥΠΕΣ να επιλύσουν άμεσα, ώστε να μην χαθεί χρόνος, και τα δύο αυτά σημαντικά προβλήματα, με παράταση της παράλληλης ισχύος της βεβαίωσης μηχανικού έως 31.12.2021, και άμεση επαναλειτουργία της ιδιαίτερα επιτυχημένης πλατφόρμας της ΚΕΔΕ, ώστε να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι απρόσκοπτα να χρησιμοποιήσουν το μοναδικό μέσο που έχουν στη διάθεσή τους για δικαιότερη φορολόγησή τους...    

*Του Στράτου Ι. Παραδιά, Δικηγόρου Α.Π., Προέδρου ΠΟΜΙΔΑ & UIPI

πίσω στα νέα