Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Μειώσεις ενοικίων: Αρχικές δηλώσεις COVID, προθεσμίες υποβολής και υπομισθώσεις.
05/03/2021

Επιστολή με την οποία επισημαίνει τρία σημεία της διαδικασίας αποζημίωσης των ιδιοκτητών ακινήτων από τις μειώσεις μισθωμάτων λόγω COVID, και ζητά λύσεις, απέστειλε η ΠΟΜΙΔΑ προς τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, με αιτήματα:

*Να γίνουν δεκτές όχι μόνον διορθωτικές, αλλά και αρχικές δηλώσεις COVID για όλους τους μήνες του έτους 2020, και για όλους όσους ιδιοκτήτες έχασαν τις σχετικές προθεσμίες,

*Να καθοριστεί τουλάχιστον μηνιαία προθεσμία από την ενημέρωση των ιδιοκτητών για τα σφάλματα και τους λόγους απόρριψης των δηλώσεων COVID, και

*Να διευκρινιστεί αν είναι νόμιμες οι μειώσεις μισθωμάτων που επιβάλλουν οι υπεκμισθωτές στους ιδιοκτήτες ακινήτων, όταν τα μίσθια ακίνητα χρησιμοποιούνται από υπομισθωτές-τρίτους. 

 Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

KOIN.: Προς το Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή

Ενταύθα                                                                                                                                       Αθήνα, 5.3.2021

ΘΕΜΑ: Μειώσεις ενοικίων: Αρχικές δηλώσεις COVID, προθεσμίες υποβολής και υπομισθώσεις.

Αξιότιμε κε Υφυπουργέ

Πρώτον θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα για την θετική ανταπόκρισή σας στα αιτήματα της οργάνωσής μας και ειδικότερα την πρόσφατη εκ μέρους σας ανακοίνωση συνολικής λύσης στις εκκρεμότητες της διαδικασίας δήλωσης και καταβολής των αποζημιώσεων των ιδιοκτητών ακινήτων από τη συνεχιζόμενη μείωση των μισθωμάτων τους, επί της οποίας σας επισημαίνουμε τα εξής:  

1.Να γίνουν δεκτές και αρχικές δηλώσεις COVID: Το Υπουργείο Εργασίας έδωσε κατ΄επανάληψη στους εργοδότες και εργαζόμενους το δικαίωμα, συχνά πολύμηνης, αναδρομικής υποβολής δήλωσης αναστολής σύμβασης εργασίας. Επίσης πολλοί επαγγελματίες κλπ. εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα που τους δόθηκε, προέβησαν σε αναδρομικές αλλαγές ΚΑΔ που να τους εξασφαλίζουν μείωση ενοικίων. Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι και επαγγελματίες σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσαν στους εκμισθωτές τους ότι δικαιούνται μείωση ενοικίων, χωρίς την τήρηση καμιάς προθεσμίας, όποτε ήθελε ο καθένας και σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο, όταν είχε ήδη παρέλθει για τους ιδιοκτήτες η προθεσμία για να υποβάλουν εκείνοι δήλωση COVID στην ΑΑΔΕ, παρακρατώντας αυθαίρετα τα ποσά των  μειώσεων από τα επόμενα μισθώματα και αδιαφορώντας για το ότι οι ιδιοκτήτες είχαν χάσει την προθεσμία και συνεπώς το δικαίωμα αποζημίωσής τους! Επίσης αριθμός ιδιοκτητών, προχωρημένης ηλικίας και ιδιαίτερα από την περιφέρεια αλλά και τον Απόδημο Ελληνισμό, δεν υπέβαλε δηλώσεις COVID λόγω πλήρους έλλειψης ενημέρωσης για τις δηλώσεις αυτές και τις εκάστοτε συντομότατες προθεσμίες υποβολής τους!

Επειδή είναι απαράδεκτη η ισχύς αποκλειστικών προθεσμιών μόνον για τους ιδιοκτήτες, όταν δεν ισχύουν για τους ενοικιαστές, πρέπει σήμερα  να προβλεφθεί ρητά όχι μόνον η δυνατότητα διόρθωσης υποβληθεισών δηλώσεων, αλλά και η δυνατότητα υποβολής αρχικών δηλώσεων COVID, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, για όλους όσους έχασαν τις εκάστοτε συντομότατες προθεσμίες, έτσι ώστε ουδείς να χάσει τη νόμιμη αποζημίωσή του, εξ αιτίας τυπικών σφαλμάτων και αβλεψιών είτε της Διοίκησης, είτε των διοικουμένων.      

2.Μηνιαίες προθεσμίες δηλώσεων-διορθώσεων: Επισημαίνουμε προς εσάς αλλά λόγω αρμοδιότητας και προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή, ότι πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για τις διορθώσεις που αφορούν την περίοδο του 2020, ώστε να προλάβουν οι ιδιοκτήτες και ιδιαίτερα οι φοροτεχνικοί τους, πρώτα να ενημερωθούν για τα λάθη και στη συνέχεια να τα διορθώσουν, δεδομένου ότι σήμερα τρέχουν πολλές άλλες παράλληλες προθεσμίες πλήθους άλλων εφαρμογών. Γι’ αυτό ζητούμε να οριστούν τουλάχιστον μηνιαίες προθεσμίες μετά την ενημέρωση, χωρίς καμιά παράταση.

3.Υπομισθώσεις ακινήτων. Τέλος σας παρακαλούμε να διευκρινίσετε ρητά και κατηγορηματικά αν είναι νόμιμη η μείωση του μισθώματος που οφείλεται προς τον ιδιοκτήτη-αρχικό εκμισθωτή ακινήτου, από το μισθωτή του που το έχει υπεκμισθώσει σε τρίτο ο οποίος ασκεί «κλειστή» ή «πληττόμενη» επαγγελματική/ επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτό, έτσι ώστε να σταματήσουν οι μονομερείς και παράνομες περικοπές μισθωμάτων από τους υπεκμισθωτές σε βάρος των εκμισθωτών ακινήτων.

Περιμένοντας θετική απάντηση για τη συμμετοχή σας στο φορολογικό σεμινάριο της ΠΟΜΙΔΑ (8.3).

                                               Με ιδιαίτερη εκτίμηση

      Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γεν. Γραμματεύς

Στράτος Ι. Παραδιάς                                                         Τάσος Γ. Βάππας

Δικηγόρος Α.Π. – Πρόεδρος UIPI                                 Δικηγόρος Α.Π. – υ.Δ.Ν.

πίσω στα νέα