Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Η UIPI προσλαμβάνει προσωπικό για το γραφείο των Βρυξελλών!
18/07/2022

Want to work with us?

Are you interested in understanding and articulating homeowners and real estate sector’s interests? Are you seeking to make your next carrier move in the field of EU public affairs and/or start your career in communication within a Brussels based association? Then the following positions might just be what you are looking for!  

EU Affairs Officer

We are looking for a highly motivated and detail-oriented young professional with a solid knowledge of EU policy willing to work on energy and climate, financial and consumers related topics.

APPLY BY 22 AUGUST

To apply, please follow the instructions

Communication Assistant

We are looking for a motivated early-career professional willing to grow with us and to help take our communication activity and our campaigns to the next level.

APPLY BY 15 AUGUST

To apply, please follow the instructions

Please send us your CV (max. 2 pages) and a motivation letter explaining why you would like to work for us (max. 1 page)

Δείτε την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI): 

https://www.uipi.com/we-are-hiring-uipi/

πίσω στα νέα