Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Η νέα Πυροσβεστική Διάταξη για τον καθαρισμό οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων
11/05/2024

Σε συνέχεια του αρ. 31 του Ν. 5075/2023 (ΦΕΚ Α’ 206/12.12.2023) με το οποίο προστέθηκε αρ. 53Α στον Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ Α’ 27/07.02.2020) με τίτλο «Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής προστασίας ιδιοκτησιών και καθαρισμοί οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το οποίο προβλέπει τη σύσταση και λειτουργία «Εθνικού μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής προστασίας πυροπροστασίας ιδιοκτησιών» στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο την καταγραφή των υποχρεώσεων των πολιτών κατά την αντιπυρική περίοδο, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η νέα Πυροσβεστική Διάταξη 20/9.5.2024 με θέμα «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα».

Για την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με το... φλέγον αυτό θέμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ενότητα «Πυροπροστασία» της ιστοσελίδας μας.

πίσω στα νέα