Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο: Ακυρο το Ενοικιοστάσιο κατοικιών του Βερολίνου!!!
16/04/2021

Στις 15 Απριλίου 2021, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (Bundesverfassungsgerich) έκρινε ότι ο νόμος περί «Ελέγχου των ενοικίων του Βερολίνου» είναι αντισυνταγματικός και ως εκ τούτου άκυρος!

Το πάγωμα ενοικίων (Mietendeckel) εφαρμόζεται στο Βερολίνο για περισσότερο από ένα χρόνο τώρα (από τις 23 Φεβρουαρίου 2020) και συνίσταται σε ένα αντιπαραγωγικό μέτρο που επηρεάζει αρνητικά τους ιδιοκτήτες και την αγορά ενοικίασης, ζημιώνοντας τελικά και τους ίδιους τους ενοικιαστές, λόγω της έλλειψης κατοικιών που αναπόφευκτα δημιουργείται. Η συνταγματικότητά του αμφισβητήθηκε από την πρώτη ημέρα, δεδομένου ότι το δικαίωμα απόφασης αυτών των νόμων εναπόκειται αποκλειστικά στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και όχι στην κρίση της πόλης του Βερολίνου, κάτι που σήμερα έγινε δεκτό και από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Επικεφαλής του αγώνα για την ακύρωση του  νόμου ήταν ο πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Haus & Grund Deutchland - μέλους της UIPI) και αντιπρόεδρος της Διεθνούς (UIPI) Dr. Kai Warnecke, προς τον οποίο ο Πρόεδρος κ. Στράτος Παραδιάς απέστειλε θερμό συγχαρητήριο μήνυμα.

Τα ανώτατα όρια των επιπέδων ενοικίου που εφαρμόστηκαν στο Βερολίνο από τον περασμένο Φεβρουάριο ήταν μια επανεμφάνιση των ενοικιοστασιακών τύπων ελέγχου «πρώτης γενιάς», η οποία εξαφανίστηκε σταδιακά κατά τη δεκαετία του 1980, μετά από πολυετείς αγώνες των οργανώσεων ιδιοκτητών ακινήτων σε όλη την Ευρώπη, και με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους σκληρούς αγώνες αλλά και τις μεγάλες επιτυχίες της ΠΟΜΙΔΑ της περιόδου 1984-2014, τόσο στον τομέα των μισθώσεων κατοικιών (1978-1995) όσο και των εμπορικών μισθώσεων (1978-2014), χάρις στις οποίες καταργήθηκαν μία-μία και σήμερα δεν υφίστανται πλέον ενοικιαστασιακού χαρακτήρα δεσμεύσεις στη χώρα μας, πλην της αρχικής τριετίας, ταυτόσημης τόσο για τις επαγγελματικές, όσο και για τις μισθώσεις κατοικιών. Αυτό το μέτρο επηρέασε 1,5 εκατομμύρια διαμερίσματα στο Βερολίνο, παγώνοντας τα ενοίκια στο επίπεδο της 18ης Ιουνίου 2019 για μια πενταετή περίοδο. Τα νέα ενοίκια δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν αυτό το επίπεδο και, από τον Νοέμβριο του 2020, τα υπάρχοντα ενοίκια που ήταν ακόμη πάνω από αυτό έπρεπε να μειωθούν.

Η απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου επενεργεί αναδρομικά. Αυτό σημαίνει ότι ο νόμος κηρύσσεται άκυρος από την αρχή της ισχύος του και οι ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή των διαφορών που προκύπτουν, πιθανότητα για την οποία είχαν εγκαίρως ενημερωθεί από πολλές πηγές και γνώριζαν καλά οι ενοικιαστές.

Πολιτικές όπως το πάγωμα των ενοικίων δημιουργούν πολλά περισσότερα προβλήματα και έριδες μεταξύ των ενδιαφερομένων, αντί από την πλευρά της κυβέρνησης να προωθηθεί μια καλά σχεδιασμένη και ισορροπημένη πολιτική, η οποία θα επιτρέπει ισότιμους όρους για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό που μένει να δούμε είναι εάν τα παθήματα θα γίνουν πράγματι μαθήματα...

Διαβάστε άρθρο με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπό μας της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων και στη διεύθυνση: https://bit.ly/3dokWOg

Μπορείτε να βρείτε την απόφαση του Δικαστηρίου στα αγγλικά εδώ: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2021/bvg21-028.html

πίσω στα νέα