Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: Ψηφίστηκε η νέα οδηγία για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων
17/04/2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανακοίνωσή της χαιρετίζει την τελική ψηφοφορία του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων της Ευρώπης. Οι νέοι κανόνες πιστεύεται θα καταστήσουν τα κτήρια πιο "έξυπνα" και πιο ενεργειακά αποδοτικά, εξοικονομώντας χρήματα και δημιουργώντας θέσεις εργασίας στον τομέα της ανακαίνισης και της κατασκευής.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε σήμερα την τελική του έγκριση σχετικά με την αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Η σημερινή ψηφοφορία σηματοδοτεί την περάτωση της πρώτης από τις 8 νομοθετικές προτάσεις, μέρος της δέσμης «Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους» που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2016. Η δέσμη αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο μιας από τις προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker, Ένωση και μια μελλοντική πολιτική για την κλιματική αλλαγή ".

Οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν σήμερα αξιοποιούν το τεράστιο δυναμικό αύξησης της αποτελεσματικότητας στον κατασκευαστικό τομέα, τον μεγαλύτερο μεμονωμένο καταναλωτή ενέργειας στην Ευρώπη. Περιλαμβάνουν μέτρα που θα επιταχύνουν το ρυθμό ανακαίνισης κτιρίων προς ενεργειακά αποδοτικότερα συστήματα και θα ενισχύσουν την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων.

Ο κ. Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση, δήλωσε: "Με την ανανέωση και την αξιοποίηση των κτιρίων μας στην Ευρώπη επιτυγχάνουμε ταυτόχρονους στόχους: χαμηλότερους λογαριασμούς ενέργειας, καλύτερη υγεία, προστασία του περιβάλλοντος και μείωση των εκπομπών στην ΕΕ, δεδομένου ότι πάνω από το ένα τρίτο από αυτά παράγονται από κτίρια. Και καθώς η τεχνολογία έχει θολώσει τη διάκριση μεταξύ τομέων, δημιουργούμε επίσης μια σύνδεση μεταξύ των κτιρίων και της υποδομής της ηλεκτρονικής κινητικότητας και συμβάλλουμε στη σταθεροποίηση του ηλεκτρικού δικτύου. Ας συνεχίσουμε! "

Ο Επίτροπος αρμόδιος για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια Miguel Arias Cañete πρόσθεσε: "Αυτή είναι η πρώτη τελική συμφωνία σχετικά με πρόταση της δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους, ένα μήνυμα ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και θα εκπληρώσουμε την αρχική δέσμευσή μας. Η φιλόδοξη δέσμευσή μας για καθαρή ενέργεια στην Ευρώπη και η συμφωνία των Παρισίων θα γίνει πραγματικότητα με οδηγίες όπως αυτή που ψηφίστηκε σήμερα: η αναθεωρημένη οδηγία για τα κτίρια θα συμβάλει στη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας, θα εξοικονομήσει χρήματα για τους καταναλωτές και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων. Θα συμβάλει επίσης στην καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας με τη μείωση των ενεργειακών λογαριασμών των παλαιότερων κτιρίων που θα ανακαινιστούν και καλώ τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να επιδείξουν ηγετικό ρόλο και να ολοκληρώσουν τις υπόλοιπες προτάσεις του πακέτου "Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους".

Κύρια επιτεύγματα:

Δημιουργεί μια σαφή πορεία προς ένα κτίριο χαμηλών και μηδενικών εκπομπών στην ΕΕ μέχρι το 2050, το οποίο στηρίζεται σε εθνικούς χάρτες πορείας για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα κτίρια.
Ενθαρρύνει τη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) και των έξυπνων τεχνολογιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία των κτιρίων, για παράδειγμα με την εισαγωγή συστημάτων αυτοματοποίησης και ελέγχου.
Υποστηρίζει την ανάπτυξη της υποδομής για την ηλεκτρονική κινητικότητα σε όλα τα κτίρια (αν και σε μικρότερο βαθμό από ό, τι στην πρόταση της Επιτροπής).
Εισάγει έναν "έξυπνο δείκτη ετοιμότητας" ο οποίος θα μετρά την ικανότητα των κτηρίων να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και τα ηλεκτρονικά συστήματα για να προσαρμόζονται στις ανάγκες του καταναλωτή, να βελτιστοποιούν τη λειτουργία του και να αλληλεπιδρούν με το δίκτυο.
Ενσωματώνει και ουσιαστικά ενισχύει τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης κτιρίων.
Επιχορηγεί τη δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση και τις επενδύσεις.
Βοηθά στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και στη μείωση του λογαριασμού για την κατανάλωση ενέργειας μέσω της ανακαίνισης παλαιότερων κτιρίων


Επόμενα βήματα

Μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της αναθεωρημένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, το Συμβούλιο των Υπουργών θα πρέπει τώρα να ολοκληρώσει την επίσημη συμφωνία του σε προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου τις επόμενες εβδομάδες. Η έγκριση αυτή θα ακολουθηθεί σύντομα με τη δημοσίευση του κειμένου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης, η οποία θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της. Τα κράτη μέλη θα πρέπει στη συνέχεια να μεταφέρουν τα νέα στοιχεία της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία εντός 20 μηνών.

Ιστορικό - Συγκλονιστικά στοιχεία για τις δυνατότητες του μετασκευαστικού κτιριακού τομέα!!!

Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της υλοποίησης των προτεραιοτήτων της Επιτροπής Juncker για την οικοδόμηση μιας «ανθεκτικής Ενεργειακής Ένωσης με μια μελλοντική πολιτική για τις κλιματικές αλλαγές». Η Επιτροπή επιθυμεί η ΕΕ να ηγηθεί της μετάβασης στην καθαρής ενέργειας. Για το λόγο αυτό, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά τουλάχιστον 40% μέχρι το 2030, ενώ ταυτόχρονα θα εκσυγχρονίσει την οικονομία της ΕΕ και θα προσφέρει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη για όλους τους ευρωπαίους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή καθοδηγείται από τρεις κύριους στόχους: την ενεργειακή απόδοση πρώτα, την επίτευξη παγκόσμιας ηγετικής θέσης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την παροχή δίκαιης συμφωνίας στους καταναλωτές.

Ο οικοδομικός τομέας στην ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος ενιαίος καταναλωτής ενέργειας στην Ευρώπη, απορροφώντας το 40% της τελικής ενέργειας και περίπου το 75% των κτηρίων είναι ενεργειακά αναποτελεσματικά. Ομοίως, ανάλογα με το κράτος μέλος, μόνο το 0,4-1,2% του αποθέματος ανακαινίζεται κάθε χρόνο. Αυτό ανοίγει ένα τεράστιο δυναμικό για κέρδη στην ενεργειακή απόδοση στην Ευρώπη καθώς και οικονομικές ευκαιρίες: η κατασκευαστική βιομηχανία παράγει περίπου το 9% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και αντιπροσωπεύει 18 εκατομμύρια άμεσες θέσεις εργασίας. Οι κατασκευαστικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν εργασίες ανακαίνισης και μετασκευές ενέργειας προσθέτουν σχεδόν διπλάσια αξία από την κατασκευή νέων κτιρίων και οι ΜΜΕ συμβάλλουν περισσότερο από το 70% της προστιθέμενης αξίας στον οικοδομικό τομέα της ΕΕ !!!

Για την ανακαίνιση των κτιρίων απαιτείται σημαντική επένδυση. Το EPBD αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των κτιρίων και την ανανέωση των εργασιών. Οι εργασίες αυτές συνοδεύονται από εργαλεία όπως, για παράδειγμα, οι αναθεωρημένες οδηγίες της Eurostat για συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης που θα βοηθήσουν τον κατασκευαστικό κλάδο να αυξήσει τις απαραίτητες επενδύσεις, βλ. IP / 17/3268. Συνεργάζεται με την πρωτοβουλία Smart Finance for Smart Buildings. Επιπλέον, με το διευρυμένο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI 2.0), η Επιτροπή επικεντρώνεται περισσότερο στις βιώσιμες επενδύσεις σε όλους τους τομείς, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος και συμβάλλοντας στην επίτευξη της μετάβασης σε μια αποτελεσματική, οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Τουλάχιστον το 40% των έργων του EFSI στο πλαίσιο του πεδίου υποδομών και καινοτομίας θα πρέπει να συμβάλλει στις δεσμεύσεις της Επιτροπής όσον αφορά τη δράση για το κλίμα και την ενεργειακή μετάβαση σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού.

πίσω στα νέα