Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Ερώτηση Βασ. Σπανάκη προς ΥΠΕΣ: Δέσμη αναγκαίων θεσμικών αλλαγών στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας από τους Ο.Τ.Α.
25/11/2022

Με ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη, ο Βουλευτής του Νοτίου Τομέα Αθηνών κ. Βασίλειος – Πέτρος Σπανάκης, ζητά δέσμη αναγκαίων θεσμικών αλλαγών στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας από τους Ο.Τ.Α. όπως :

  1. Τη θεσμοθέτηση της αυτόματης διακοπής χρέωσης δημοτικών τελών όταν διακόπτεται η ρευματοδότηση του ακινήτου.
  2. Τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας διαρκούς δήλωσης αδήλωτων εμβαδών ακινήτων χωρίς αναδρομικές χρεώσεις προ της 1.1.2020.
  3. Την επαναφορά της παραγραφής των οφειλών στην πενταετία καταργώντας τη διάταξη του άρθρου 32 Ν.4304/2014 και τον καθορισμό ως ανώτατο όριο ποσοστού προστίμου το 50% της αρχικής οφειλής.
  4. Τον καθορισμό μίας προθεσμίας 6 μηνών για δηλώσεις χωρίς συνέπειες προστίμων επί του κυρίου φόρου/τέλους ακινήτων για όσους ανταποκριθούν οικειοθελώς, ώστε να μπορούν οι πολίτες να ανταποκρίνονται στις πληρωμές τους.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ.Σπανάκη έχει ως εξής:

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη

Θέμα: «Δέσμη αναγκαίων θεσμικών αλλαγών στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας από τους Ο.Τ.Α.»

Κύριε Υπουργέ,

Υπάρχουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα που βρίσκονται αντιμέτωποι με τεράστια αναδρομικά τέλη, πρόστιμα και προσαυξήσεις, καθώς με τις ισχύουσες ρυθμίσεις προβλέπονται αναδρομικές χρεώσεις 14ετίας και πρόστιμα για τα αδήλωτα εμβαδά ακινήτων και κυρίως για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, τα οποία οι ιδιοκτήτες τους ανακάλυψαν εκ των υστέρων ότι έπρεπε να έχουν δηλώσει ως κενά στον οικείο Δήμο.

Συγκεκριμένα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η υποβολή δήλωσης διακοπής ρευματοδότησης ακινήτου στον οικείο Δήμο απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, μόνον από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης στην υπηρεσία εσόδων και μετά και όχι από την πραγματική ημερομηνία διακοπής. Πάγιο και ορθό αίτημα των ιδιοκτητών είναι για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα να υπάρχει αυτόματη διακοπή χρέωσης δημοτικών τελών με τη διακοπή της ρευματοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει επιτέλους να συνεργάζονται ΔΕΔΔΗΕ, Δήμοι και ΚΕΔΕ, και όχι η διάταξη αυτή να λειτουργεί ως παγίδα σε βάρος των ανύποπτων πολιτών.

Μία σημαντική ρύθμιση, επωφελής για τους ΟΤΑ που θα συνέβαλε στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών ακινήτων θα ήταν η μονιμοποίηση της δυνατότητας δήλωσης αδήλωτων επιφανειών κτιρίων μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της ΚΕΔΕ, με κλιμακωτά αυξανόμενο ποσοστό προστίμου.

Προβληματική και απολύτως αντίθετη στις αρχές της χρηστής διοίκησης θεωρείται η διατήρηση της 20ετίας ως  χρόνου παραγραφής των αξιώσεων των ΟΤΑ, όταν πρόκειται περί φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών προς τους ΟΤΑ που προκύπτουν «εξαιτίας μη υποβολής από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωσή τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών». Θα ήταν σκόπιμο, ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των ΟΤΑ να επανέλθει νομοθετικά στην πενταετία, όπως ισχύει σήμερα πλέον και για τις φορολογικές αξιώσεις του Δημοσίου, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ανταποκρίνονται στην πληρωμή τους.

Σήμερα η ανακριβής δήλωση εμβαδών για την επιβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού  επισύρει πρόστιμο 60%, η εκπρόθεσμη 100%, ενώ για την επιβολή ΤΑΠ το πρόστιμο είναι 200% επί της αρχικής οφειλής. Τα μεγάλα αυτά ποσοστά προστίμων οδηγούν σε μη εισπράξιμες χρεώσεις και έχουν ως αποτέλεσμα την υπερχρέωση των πολιτών, κατασχέσεις περιουσιών και εν τέλει μειωμένα έσοδα για τους ΟΤΑ της χώρας, γιαυτό και πρέπει να καθοριστεί ως ανώτατο όριο προστίμου το 50% της αρχικής οφειλής.

Στην κατεύθυνση αυτή θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να καθοριστεί μία 6μηνη προθεσμία δήλωσης, χωρίς συνέπειες των προστίμων από οφειλές προς ΟΤΑ.

Επειδή ελάχιστοι πολίτες γνωρίζουν ότι πρέπει να υποβάλουν δήλωση διακοπής της ρευματοδότησης των κενών ακινήτων στις Υπηρεσίες Εσόδων των Δήμων με αποτέλεσμα να βρίσκονται αντιμέτωποι στη συνέχεια με υπέρογκες χρεώσεις.

Επειδή η δυνατότητα διαρκούς δήλωσης αδήλωτων εμβαδών ακινήτων θα εξυπηρετούσε τους πολίτες αλλά και, όπως απεδείχθη, τα οικονομικά των ΟΤΑ.

Επειδή η διατήρηση της 20ετίας ως  χρόνου παραγραφής των αξιώσεων των ΟΤΑ δεν βοηθά τους πολίτες να ανταποκριθούν στις πληρωμές τους.

Επειδή η θέσπιση μιας προθεσμίας 6 μηνών για δηλώσεις χωρίς συνέπειες προστίμων επί του κυρίου φόρου/τέλους ακινήτων για όσους ανταποκριθούν οικειοθελώς, θα βοηθούσε στην είσπραξη των εσόδων αυτών.

Επειδή υπάρχει αντικειμενική αδυναμία ενημέρωσης μέσω ειδοποίησης στους ιδιοκτήτες ακινήτων από τους οικείους Δήμους για τις διάφορες οφειλές τους, με αποτέλεσμα λόγω των υπερβολικών προστίμων να διογκώνονται υπέρμετρα οι οφειλές τους, όπως και οι δικαιολογημένες διαμαρτυρίες τους.

Επειδή οι οικονομικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων προς τους Ο.Τ.Α. αποτελούν ένα πολύ σημαντικό οικονομικό μέγεθος, τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για τους Δήμους της χώρας μας, θα πρέπει να υπάρξει άμεση νομοθέτηση της παραπάνω δέσμης θεσμικών αλλαγών στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας από τους Ο.Τ.Α. ώστε η μεταξύ τους σχέση να διέπεται από τις αρχές του Κράτους Δικαίου και της χρηστής Διοίκησης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Προτίθεστε να θεσμοθετήσετε την αυτόματη διακοπή χρέωσης δημοτικών τελών όταν διακόπτεται η ρευματοδότηση του ακινήτου;
  2. Προτίθεστε να θεσμοθετήσετε τη δυνατότητα διαρκούς δήλωσης αδήλωτων εμβαδών ακινήτων χωρίς αναδρομικές χρεώσεις προ της 1.1.2020;
  3. Προτίθεστε να επαναφέρετε την παραγραφή των οφειλών στην πενταετία καταργώντας τη διάταξη του Άρθρου 32 Ν.4304/2014 και να καθορίσετε ως ανώτατο όριο ποσοστού προστίμου το 50% της αρχικής οφειλής;
  4. Προτίθεστε να καθορίσετε μία προθεσμία 6 μηνών για δηλώσεις χωρίς συνέπειες προστίμων επί του κυρίου φόρου/τέλους ακινήτων για όσους ανταποκριθούν οικειοθελώς, ώστε να μπορούν οι πολίτες να ανταποκρίνονται στις πληρωμές τους;

Ο ερωτών Βουλευτής

Βασίλειος - Πέτρος Ν. Σπανάκης 

πίσω στα νέα