Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Επιτυχία της ΠΟΜΙΔΑ: Επιστροφή δημοτικών τελών που εισπράχθηκαν αδίκως τον Ιανουάριο 2022!
11/07/2022

Η έγκαιρη και τεκμηριωμένη παρέμβαση της ΠΟΜΙΔΑ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα (δείτε κατωτέρω) έδωσε για μιά ακόμη φορά τη λύση στο πρόβλημα με τις άδικες και «βαριές» αναδρομικές επιβαρύνσεις έως 200% στους ιδιοκτήτες ακινήτων που έσπευσαν να αποκαλύψουν τα "αδήλωτα τετραγωνικά" των ακινήτων τους στους Δήμους την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 23 Μαρτίου του 2022, με διάταξη που περιλαμβάνεται στο άρθρο 44 του Ν. 4954/2022/ΦΕΚ Α΄136/9.7.2022.

Πρόκειται για πολλές χιλιάδες ιδιοκτήτες οι οποίοι λόγω «νομοθετικού κενού» κλήθηκαν να καταβάλλουν αναδρομικά δημοτικά τέλη και πρόστιμα σε βάθος έως και 14 ετών, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους οι οποίοι τα δήλωσαν αργότερα απαλλάχτηκαν.

Μάλιστα οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες θα πάρουν πίσω τα ποσά που πλήρωσαν αφού προηγουμένως υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δήμο όπου βρίσκεται το ακίνητο συνοδευόμενη με τα απαραίτητα στοιχεία και παραστατικά που να αποδεικνύουν την επιβάρυνση.

Η σχετική διάταξη έχει ως εξής:

Άρθρο 44

Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου - Ισχύς άρθρου 66 ν. 4830/2021.

Το άρθρο 66 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) καταλαμβάνει και τις δηλώσεις για τον καθορισμό της επιφάνειας ή της χρήσης ακινήτου με ορθά στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.1.2022 έως και τις 23.3.2022, δηλαδή την προηγούμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης του ν. 4915/2022 (Α’ 63). Χρηματικά ποσά που κατέβαλαν οι πολίτες, πέραν των οφειλόμενων, σύμφωνα με τα άρθρα 66 του ν. 4830/2021 και 18 του ν. 4915/2022, επιστρέφονται κατόπιν αίτησής τους.

Η επιστολή - παρέμβαση της ΠΟΜΙΔΑ

Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα

Ενταύθα

Αθήνα, 6/4/2022

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Από τα συνημμένα από 5.4.2022 έγγραφα του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου σας, θα δείτε ότι δημιουργείται σοβαρότατο πρόβλημα, εξ αιτίας της εξόφθαλμα εσφαλμένης παρερμηνείας της πρόσφατης ρύθμισης που εισηγηθήκατε στη Βουλή για τα αδήλωτα τετραγωνικά (άρθρο 18 Ν.4915/24.3.2022).

Ενώ με τη νέα διάταξη αλλάξατε την προθεσμία υποβολής δήλωσης, αντικαθιστώντας το «έως 31.12.2021» με το «έως 30.6.2022», καλύπτοντας όλους όσους έχουν κάνει ή θα κάνουν δηλώσεις μέχρι 30.6.2022, η υπηρεσία σας ισχυρίζεται ότι δεν καλύπτονται όσοι υπέβαλαν δηλώσεις προ της δημοσίευσης του νόμου (δηλαδή για το ενδιάμεσο διάστημα 1.1 έως 24.3.2022) και συνεπώς όλοι αυτοί πρέπει να πληρώσουν αναδρομικά τέλη 14 ετών, συν τα βαρύτατα προβλεπόμενα πρόστιμα, προσαυξήσεις κλπ.!!!

Η ερμηνεία αυτή όχι μόνον είναι απόλυτα εσφαλμένη, αλλά είναι και κυριολεκτικά καταπιεστική για τους πολίτες, αφού ταυτόχρονα παραβιάζει τους στοιχειώδεις κανόνες της χρηστής διοίκησης, επιχειρώντας να εισάγει δυσμενή ρύθμιση σε βάρος εκείνων των πολιτών που έσπευσαν προηγουμένως στους Δήμους να λάβουν βεβαιώσεις για κατάρτιση δικαιοπραξιών με τις παλαιές αντικειμενικές αξίες, και δημιουργεί δικαιολογημένες διαμαρτυρίες για άνιση μεταχείριση, αλλά και ματαίωση συμβολαίων, δικαστικές αντιδικίες κλπ.

Γι΄αυτό και ο Δήμος Αθηναίων, που έχει μακρά παράδοση σεβασμού των δημοτών του, για λόγους ακριβώς χρηστής διοίκησης, προς τιμήν της ηγεσίας και των υπηρεσιών του, εφαρμόζει τη διάταξη αυτή αδιάκριτα για όλους τους πολίτες, χωρίς να «τιμωρεί» άδικα όσους υπέβαλαν ενωρίτερα τις δηλώσεις τους, πριν από τη δημοσίευση της παραπάνω διάταξης.      

Εν όψει των ανωτέρω σας παρακαλώ για την άμεση παρέμβασή σας να εκδοθεί ανακοίνωση με την οποία να διευκρινίζεται ότι η νέα ρύθμιση καταλαμβάνει όλες τις δηλώσεις αδήλωτων τετραγωνικών που θα υποβληθούν έως 30.6.2022, χωρίς να εξαιρεί τους πολίτες που υπέβαλαν τέτοιες δηλώσεις προγενέστερα.    

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Στράτος Ι. Παραδιάς

Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω

Πρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ – UIPI

Σοφοκλέους 7, Αθήνα, 10559, GR

πίσω στα νέα