Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΕΝΦΙΑ: Γιατί απορρίφθηκαν οι ενδικοφανείς προσφυγές κατά του ΕΝΦΙΑ 2016
22/08/2017

Περίπου χίλιες ενδικοφανείς προσφυγές κατατέθηκαν στην ΔΕΔ για τον ΕΝΦΙΑ 2016. Η Επιστημονική Ομάδα του γνωστού φορολογικού portal εξηγεί γιατί απορρίφθηκε σχεδόν το σύνολό τους.

 Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ΚΦΔ (ν.4174/2013), ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί την πράξη προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ (εκκαθαριστικό),  οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας . Η αίτηση όπως είναι γνωστό πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν ή από τη συντέλεση της παράλειψης. 

Την διαδικασία αυτή ακολούθησαν πέρυσι (σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΔ), σχεδόν χίλιοι φορολογούμενοι, οι οποίοι κατέθεσαν στην ΔΕΔ ενδικοφανείς προσφυγές για τον ΕΝΦΙΑ του 2016, με την πλειοψηφία αυτών (σχεδόν το 80%) να έχει κατατεθεί στην υποδιεύθυνση ΔΕΔ Αθηνών.

Δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία αυτών δεν έγινε αποδεκτή από την ΔΕΔ για πολλούς και διαφόρους λόγους, μερικούς από τους οποίους μπορείτε να δείτε στην συνέχεια.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στις περισσότερες ενδικοφανείς προσφυγές οι αιτιάσεις των φορολογούμενων ήταν πανομοιότυπες, με αποτέλεσμα η Δ.Ε.Δ. να επαναλαμβάνει μονότονα τις ίδιες απαντήσεις, και να απορρίπτει φυσικά το σύνολο αυτών.

Σε όλες σχεδόν τις προσφυγές ένας από το λόγους που οι φορολογούμενοι επικαλέστηκαν για την ακύρωση της πράξης, ήταν ότι ο ΕΝΦΙΑ είναι αντισυνταγματικός ή ότι,  "Εισάγεται άνιση μεταχείριση στα φορολογικά βάρη με την χορήγηση απαλλαγής από την καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για μη λατρευτικούς χώρους όπως ακριβώς ισχύει και για τους λατρευτικούς χώρους αυτών, κατά παράβαση των άρθρων 4§§1,5 και 78§4 του Συντάγματος, των άρθρων 9 και 11 της ΕΣΔΑ και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ."

Η απάντηση της ΔΕΔ -όπως ήταν φυσιολογικό- ήταν η ίδια, ασχέτως των επιχειρημάτων περί αντισυνταγματικότητας που επικαλέσθηκαν οι φορολογούμενοι. : "Επειδή, σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος της συνταγματικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87 παρ. 2 και 93 παρ. 4 του Συντάγματος, ανήκει στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων και δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα των οργάνων της Διοίκησης, τα οποία οφείλουν να εφαρμόζουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο."

Δείτε στην ιστοσελίδα του TAXHEAVEN ποιούς άλλους λόγους επικαλέστηκαν οι φορολογούμενοι στις Ενδικοφανείς Προσφυγές τους και τις σχετικές απαντήσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 
Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/36459

πίσω στα νέα