Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΕΝΦΙΑ 2017: Ποιοί δικαιούνται και ποιές εκπτώσεις
22/08/2017

Ερχεται ο ΕΝΦΙΑ 2017... Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έδωσε εντολή στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έως τα τέλη Αυγούστου να έχουν σταλεί τα καινούργια εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ ώστε να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες τους να πληρώσουν την 1η δόση έως τα τέλη Σεπτεμβρίου και τις υπόλοιπες 4 μηνιαίες δόσεις έως τα τέλη Ιανουαρίου 2018. Επίσης, με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται και κάτι ακόμη που αποτελεί παγίδα για χιλιάδες φορολογουμένους που δικαιούνται επιστροφή φόρου από την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης. Το ποσό του ΕΝΦΙΑ θα συμψηφιστεί στο σύνολο ή έως το ποσό της επιστροφής και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί κάποιος ουσιαστικά να το πληρώσει εφάπαξ με τη διαδικασία αυτή και όχι έως 5 δόσεις που έχει θεσπιστεί. Αυτό ίσχυσε και πέρυσι αλλά εφέτος αναμένεται να γίνει πολύ πιο μαζικά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το υπ. Οικονομικών έχει προχωρήσει σε επιστροφές φόρου εισοδήματος 123,5 εκατ. ευρώ σε 386.032 φορολογουμένους σε σύνολο 955.634 φορολογουμένων με πιστωτικό εκκαθαριστικό που δικαιούται επιστροφή φόρου 364,336 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 570.000 φορολογούμενοι που δεν έχουν λάβει ακόμα επιστροφή φόρου 241 εκατ. ευρώ μπορεί να μην τη δουν ποτέ γιατί θα συμψηφιστεί με τον ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το σύνολο των ιδιοκτητών ακινήτων έχει 18.000.000 δικαιώματα επί ακινήτων. Ουσιαστικά αυτός είναι ο αριθμός των γραμμών που έχουν συμπληρωθεί συνολικά από 7.500.000 φορολογουμένους στο έντυπο Ε9.

Το μήνυμα: Το μήνυμα (email) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προς τους εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα αναφέρει τα εξής: «Κοινοποίηση Πράξης: Μετά τη σύνθεση της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017, σας κοινοποιούμε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4174/2013, την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε από την Υπηρεσία Υποβολής Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 με τη χρήση των κωδικών TAXISnet, επιλέγοντας Ετος 2017. Σε περίπτωση βεβαίωσης οφειλής, μέσω της υπηρεσίας Προσωποποιημένη Πληροφόρηση – Στοιχεία οφειλών εκτός Ρύθμισης του TAXISnet, μπορείτε να ενημερωθείτε για πληρωμές που έχετε πραγματοποιήσει σε τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ. ή για τυχόν οφειλόμενα ποσά, την ταυτότητα οφειλής και τις ημερομηνίες πληρωμής τους». Πέρυσι το αντίστοιχο μήνυμα είχε σταλεί στο σύνολο των ιδιοκτητών ακινήτων από 6 έως 8 Σεπτεμβρίου. Εφέτος όμως αποφασίστηκε η διαδικασία να «τρέξει» λίγο νωρίτερα προκειμένου να μην υπάρξουν φαινόμενα καθυστέρησης πληρωμής της 1ης δόσης.

Βεβαίωση-είσπραξη. Συνολικά το κράτος θα βεβαιώσει περίπου 3,4 δισ. ευρώ και θα είναι ευχαριστημένο αν εισπράξει περίπου 2,65 δισ. ευρώ. Ουσιαστικά με τη μεγάλη αυτή διαφορά μεταξύ βεβαίωσης και είσπραξης όσοι είναι να πληρώσουν έχουν επιβαρυνθεί με τη διαφορά των περίπου 700 – 800 εκατ. ευρώ καθώς το εκκαθαριστικό τους έχει εκδοθεί με το ποσό της βεβαίωσης και όχι της είσπραξης. Ουσιαστικά το κράτος αναγνωρίζει ότι ένα μεγάλο μέρος των πολιτών θα έχει αδυναμία πληρωμής και πάει να βγάλει τα σπασμένα από τους υπόλοιπους που κάθε χρόνο πληρώνουν τα φορολογικά βάρη, όσο άδικα και αν είναι αυτά.

Εκπτώσεις. Από το υπουργείο Οικονομικών διαβεβαιώνουν ότι τα ποσά που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά σημειώματα θα είναι ίδια με τα περυσινά καθώς ούτε αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες σημειώθηκαν αλλά ούτε και στους συντελεστές επιβολής φόρου. Οι όποιες αλλαγές γίνουν δρομολογούνται για το 2018 αλλά με μία προϋπόθεση. Το κράτος ό,τι εισέπραττε τα προηγούμενα χρόνια να συνεχίσει να εισπράττει και για τα επόμενα. Ποιοι μπορεί να δουν αλλαγές στα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ; Οσοι πέρυσι είχαν πολύ χαμηλά εισοδήματα και εντάχθηκαν στις ευνοϊκές διατάξεις με μείωση κατά 50% ή πλήρη απαλλαγή (100%) από τον ΕΝΦΙΑ αλλά εφέτος εμφάνισαν εισοδήματα στη φορολογική δήλωσή τους που τους οδηγούν στην απώλεια αυτής της έκπτωσης ή και το αντίθετο. Δηλαδή όσοι πέρυσι δεν δικαιούνταν καμία απαλλαγή εφέτος να διαπιστώσουν λόγω μείωσης εισοδημάτων απαλλαγή ή έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ κατά 50%.

Μείωση 50% ή και πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ μπορούν να προσδοκούν φέτος περίπου 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων με χαμηλά εισοδήματα, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρία, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις αλλά και τις δηλώσεις Ε9.

Όσοι είχαν λάβει πέρυσι απαλλαγές και εκπτώσεις αλλά και όσοι φορολογούμενοι είδαν το εισόδημα που απέκτησαν το 2016 να πέφτει κάτω από τις 9.000 ευρώ, μπορούν και φέτος να προσδοκούν σε αντίστοιχη φορολογική μεταχείριση. Η διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων είναι αυτοματοποιημένη για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς να χρειάζεται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών, παρά μόνο εφόσον διαπιστωθούν λάθη.

Έκπτωση 50%

Εκπτώσεις και απαλλαγές χορηγούνται με τα ίδια κριτήρια σε σχέση με πέρυσι και συγκεκριμένα έκπτωση 50% χορηγείται στον φορολογούμενο, τον ή τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο (και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο (τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και

3. Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Πλήρης απαλλαγή

Στην περίπτωση ατόμων με αναπηρία άνω του 80%, τρίτεκνους και πολύτεκνους, η έκπτωση φτάνει στο 100%, επομένως παρέχεται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα,

3. Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και

4. Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω

Λάθη. Οσοι έχουν λάθη στο Ε9 και άρα κινδυνεύουν με αυξημένο ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να κάνουν τις αλλαγές άμεσα προτού εκδοθούν τα νέα εκκαθαριστικά, με το πρόστιμο όμως των 100 ευρώ να καραδοκεί ανεξαρτήτως των ετών που διορθώνονται, εφόσον οι διορθώσεις αφορούν τα ίδια ακίνητα για όλα τα έτη. Κατά συνέπεια, όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας όπως αυτή αναγράφεται στο Ε9 για να μην κληθούν να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ με καπέλο. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr επιλέγοντας την εφαρμογή Ε9 περιουσιολόγιο μπορεί κανείς να έχει πλήρη εικόνα των ακινήτων που έχει δηλώσει τα προηγούμενα χρόνια. Τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι βοηθητικοί χώροι να έχουν καταχωριστεί ως κύριοι, το έτος γέννησης του επικαρπωτή, η επιφάνεια και ο όροφος, τα ποσοστά συνιδιοκτησίας, κτίσματα σε αγροτεμάχιο κ.τ.λ.

Πηγή ρεπορταζ: www.realestatenews.gr 

πίσω στα νέα