Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RENOZEB
20/12/2020

Μπορεί η βιομηχανική τυποποίηση υλικών να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων;

Ο κτιριακός τομέας βρίσκεται μπροστά στην αδήριτη ανάγκη ανακαίνισης του αποθέματος, προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση και η μείωση των εκπομπών άνθρακα. Η προσαρμογή θα είναι μια από τις κύριες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια, καθώς πρέπει να γίνει γρήγορα ενώ αντιμετωπίζει προβλήματα κλίμακας και βάθους. Γι 'αυτό απαιτείται ένα κοινό μοντέλο για την αντιμετώπιση του κόστους των υλικών των κτιρίων λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις απαιτήσεις. Μεταξύ των λύσεων που εντοπίστηκαν, υπάρχει η διαδικασία της βιομηχανικής τυποποίησής τους, η οποία αναφέρεται στη στρατηγική του «κύματος ανακαίνισης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως τρόπος αντιστοίχισης της «μεγαλύτερης ζήτησης για βαθύτερη ανακαίνιση» με το «μειωμένο κόστος για πιο έξυπνα και πιο βιώσιμα προϊόντα».

Η βασική αρχή της βιομηχανικής τυποποίησης μετατοπίζεται σε ολόκληρη τη διαδικασία κατασκευής στην ΕΕ από τις παραδοσιακές ή συμβατικές, όπως το τούβλο και το μπλοκ, σε προκατασκευασμένες ή αρθρωτές τεχνικές. Οι διαδικασίες βιομηχανικής παραγωγής βασίζονται σε τεχνικές που επιτρέπουν την αυτοματοποίηση, όπως η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση επί τόπου, προκειμένου να γίνει η διαδικασία ανακαίνισης κτιρίων πιο γρήγορη και πιο ευέλικτη.

Μπορεί να εφαρμοστεί από τα στάδια σχεδιασμού έως την επιλογή υλικών και στη συνέχεια στην ίδια τη χρήση των κτιρίων μόλις ολοκληρωθούν. Η ιδέα είναι ότι νέα στοιχεία για τα κτίρια, για παράδειγμα πάνελ προσόψεων ή ακόμη και το πλαίσιο, κατασκευάζονται εκτός του χώρου και στη συνέχεια προσαρτώνται κατά τη μετασκευή, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία και να μειωθούν οι κατασκευαστικές δυσκολίες για ιδιοκτήτες αλλά και τους ενοικιαστές των ακινήτων.

Εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναγνωρίζουν τη βιομηχανική τυποποίηση ως βασικό μέσο στην προσπάθειά τους να ανακαινίσουν το κτίριο, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι θεωρείται ότι παρουσιάζει ορισμένα πλεονεκτήματα. Μεταξύ αυτών, η ταχύτητα και ην μείωση του κόστους,  επειδή η κατασκευή γίνεται στο εργοστάσιο και χωρίς διακοπές, χωρίς επηρεασμό ή διακοπές από τις τυχόν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με μικρότερο εργατικό κόστος και μικρότερα χρόνο αποπεράτωσης. Επιπλέον, οι εργοστασιακές συνθήκες επιτρέπουν μεγαλύτερο έλεγχο και βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας και της ποιότητας της όλης κατασκευής.

Αυτές οι τεχνικές ανταποκρίνονται επίσης στο στόχο της φιλικότητας προς το περιβάλλον και την κοινωνία. Οι αρθρωτές κατασκευές είναι ενεργειακά πιο αποδοτικές και υπάρχει επίσης μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των κατασκευών καθώς λιγότερα άτομα ταξιδεύουν από και προς τον χώρο της οικοδομής.

Η βιομηχανική τυποποίηση επιτρέπει επίσης πιο προσιτή και αποδοτική διαβίωση, όπως για παράδειγμα τα αρθρωτά κτίρια που κοστίζουν λιγότερο, είναι φθηνότερα για θέρμανση και συντήρηση, καθώς επίσης και δεν απαιτούνται βαφές ή επισκευές επιφανειών και μπορούν εύκολα να επεκταθούν, να μεταφερθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν.

Γίνεται έρευνα για τον τρόπο χρήσης αυτών των τεχνικών για παρεμβάσεις ανακαίνισης μετά την κατασκευή, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μετασκευή του υπάρχοντος κτιρίου. Αυτό γίνεται συνήθως με την εγκατάσταση αρθρωτών πλαισίων σε προσόψεις κτιρίων. Υπάρχουν ήδη κάποιες εμπειρίες αυτού του τύπου ανακαίνισης από έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαική Ενωση, όπως το RenoZEB. Αυτό το έργο χρησιμοποιεί λύσεις plug and play και αρθρωτά πάνελ για την ανακαίνιση κτιρίων και την αποτελεσματικότητά τους

Τι λένε οι ειδικοί για το σημαντικό αυτό θέμα; Έχει όμως μόνο τα πλεονεκτήματα της εκβιομηχάνισης; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τα εμπόδια; Είναι προσαρμόσιμο σε ολόκληρο το απόθεμα; Για να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις, ρωτήσαμε μερικούς εμπειρογνώμονες στους πιο σχετικούς τομείς:

Michele Vavallo, Διευθυντής καινοτομίας στο Solintel:

 «Η εκβιομηχάνιση θα πρέπει να είναι συνώνυμο της πολύ υψηλής προσαρμογής, γρήγορων και φθηνών διαδικασιών συναρμολόγησης στο χώρο και της τυποποίησης. αλλά και βελτίωση και παρακολούθηση του έγου και της ποιότητάς του, όλα σε ένα!».

Ann-Cathrin Rönsch, Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής στην European Builders Confederation (EBC):

«Προτού μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν ευρέως οι προκατασκευασμένες τεχνολογίες, χρειαζόμαστε μια ολιστικά υποστηρικτική προσέγγιση για να ξεπεράσουμε προκλήσεις όπως υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης, διοικητικές δυσκολίες και δυσκολίες μεταφοράς, έλλειψη τεχνογνωσίας και βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις καθώς και δεξιότητες που απαιτούνται για συνεργασείες με αυτές τις νέες τεχνολογίες και εξαρτήματα».

Δρ. Veronika Schröpfer, Επικεφαλής Ερευνητικών Προγραμμάτων της ΕΕ στο Συμβούλιο της Ευρώπης των Αρχιτεκτόνων (ACE-CAE):

«Για τους αρχιτέκτονες, το ζήτημα της εκβιομηχάνισης εγείρει τον φόβο της απώλειας της σχεδιαστικής ελευθερίας, ώστε κανένα κτίριο να μην μοιάζει με όλα τα άλλα. Όλα τα κτίρια πρέπει να διαφέρουν, ακόμη και αν είναι παρόμοια σε προσανατολισμό και σε κατοίκους, αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι φυσικά η δυνατότητα ανακαίνισης σε λιγότερο χρόνο, κάτι που είναι σημαντικό γιατί μειώνει την ενόχληση για τους πελάτες μας».

Emmanuelle Causse, Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI):

«Οι λύσεις plug-and-play που χρησιμοποιούνται από το έργο έχουν γενικά αρνητική ανταπόκριση  μεταξύ των ιδιοκτητών ακινήτων και δεν είναι απαραίτητα ευανάγνωστες λόγω της ετερογένειας των κτιριακών αποθεμάτων μας. Ωστόσο, η έρευνα προχωρά και η επιλογή αρθρωτής δομής για ανακαίνιση με ενεργειακά αποδοτικό τρόπο θα μπορούσε να εξοικονομήσει χρήματα, χρόνο και ενόχληση. Για να είναι ελκυστικές τέτοιες λύσεις, πρέπει να είναι απόλυτα ανταγωνιστικές ως προς τις τιμές στην αγορά, να προσφέρουν υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας και να μπορούν να προσαρμόζονται και να επισκευάζονται εύκολα».

Η RenoZeb αναπτύσσει μια νέα συστημική προσέγγιση για την ανακαίνιση κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (Zero Energy Building - nZEB), που θα συμβάλλει σε μια συστηματική αυτοματοποίηση διαδικασιών. Οι οικονομικά αποδοτικές λύσεις «plug and play» παρέχουν επίσης ψηφιακά εργαλεία για σχεδιασμό και κατασκευή. Μέρος του πεδίου δράσης της είναι επίσης η παροχή εκπαίδευσης σε όλους τους ενδιαφερόμενους να χρησιμοποιούν τα εργαλεία που δημιουργήθηκαν. Οι πιλοτικές κατασκευές/ανακαινίσεις συνεχίζονται και τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται για το 2021.

πίσω στα νέα