Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4916/2022 με τις διατάξεις του μειωμένου ΕΝΦΙΑ
29/03/2022

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4916/2022 «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις» που στα άρθρα 40 - 49 περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις του ΕΝΦΙΑ που θα ισχύσουν από τη φετινή χρονιά.

Διαβάστε την ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ για τον ΕΝΦΙΑ 2022 εδώ.

Διαβάστε τις τροποποιημένες διατάξεις του ΕΝΦΙΑ στο συνημμένο ΦΕΚ.

πίσω στα νέα