Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΑΑΔΕ: Χωρίς πρόστιμο οι τροποποιητικές δηλώσεις λόγω "πλαφόν" στις επαγγελματικές μισθώσεις και λόγω αλλαγής νόμου ή δικαστικής απόφασης
16/08/2022

Με νέα απόφαση της ΑΑΔΕ (Α.1112/2022) που υπογράφηκε από το Διοικητή της κ. Γιώργο Πιτσιλή και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ τροποποιούνται στοιχεία της  απόφασης ΠΟΛ.1162/2018 με τίτλο  «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου», με την οποία επιλύεται σειρά σημαντικών προβλημάτων των εκμισθωτών ακινήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της εφαρμογής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων της ΑΑΔΕ, ορισμένα εκ των οποίων είχε επισημάνει με επιστολή της η ΠΟΜΙΔΑ.

Οι αλλαγές έχουν ως εξής: 

α) Ορίζεται πλέον ότι η  «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», η οποία υποβάλλεται λόγω τροποποίησης των όρων της μίσθωσης με βάση διάταξη νόμου ή δικαστική απόφαση, υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου ή την κοινοποίηση της απόφασης αντίστοιχα. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση λύσης της μίσθωσης με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση. Με τη ρύθμιση αυτή δεν θίγεται η γνωστή προθεσμία υποβολής δήλωσης για τις μεταβολές που γίνονται βάση γραπτής ή προφορικής συμφωνίας (παρ. 1α του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1162/2018).

β) Προστίθεται η υποχρέωση δήλωσης λύσης της μίσθωσης και για τις περιπτώσεις των υπεκμισθώσεων (άρθρο 6 ΠΟΛ.1162/2018) .

γ) Οι εκμισθωτές/υπεκμισθωτές που λαμβάνουν ειδοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση για υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» προκειμένου να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις τους, υποβάλλουν τις εν λόγω δηλώσεις εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης.

δ)  Ειδικά η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» λόγω τροποποίησης του ύψους του μισθώματος σε εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις για το έτος 2022 με βάση τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν. 4926/2022 ("πλαφόν" 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις), υποβάλλεται εμπρόθεσμα και χωρίς πρόστιμο από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2022.  Το θέμα αυτό είχε αναδειχθεί εγκαίρως και από το φορολογικό portal "TAXHEAVEN". 

πίσω στα νέα