Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Εσφαλμένη και καταπιεστική για τους πολίτες η ερμηνεία από το ΥΠΕΣ της διάταξης για τα αδήλωτα τετραγωνικά
07/04/2022

Σε απάντησή του προς ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ακινήτων, το Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρει ότι από την ευεργετική διάταξη του άρθρου 18 του πρόσφατου Ν. 4915/24.3.2022 για τα αδήλωτα τετραγωνικά, εξαιρούνται όσοι πολίτες υπέβαλαν στους οικείους Δήμους δηλώσεις προ της δημοσίευσης του νόμου (δηλαδή για το ενδιάμεσο διάστημα 1/1 έως 24/3/2022) και συνεπώς όλοι αυτοί πρέπει να πληρώσουν αναδρομικά δημοτικά τέλη 14 ετών, συν τα βαρύτατα προβλεπόμενα πρόστιμα, προσαυξήσεις κλπ.!!!

Η υπηρεσιακή αυτή ερμηνεία είναι απόλυτα εσφαλμένη και καταπιεστική για τους πολίτες αφού ταυτόχρονα παραβιάζει τους στοιχειώδεις κανόνες της χρηστής διοίκησης, επιχειρώντας να εισάγει αυθαίρετα δυσμενή διάκριση σε βάρος εκείνων των πολιτών που έσπευσαν προηγουμένως στους Δήμους να λάβουν βεβαιώσεις για κατάρτιση δικαιοπραξιών με τις παλαιές αντικειμενικές αξίες, και δημιουργεί δικαιολογημένες διαμαρτυρίες για άνιση μεταχείρισή τους.

Για το λόγο αυτό η ΠΟΜΙΔΑ ζήτησε με επιστολή της την παρέμβαση του Αν. Υπουργού κ. Πέτσα που εισηγήθηκε τη σχετική διάταξη, για την επίλυση του προβλήματος.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα

Ενταύθα

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Από τα συνημμένα από 5.4.2022 έγγραφα του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου σας, θα δείτε ότι δημιουργείται σοβαρότατο πρόβλημα, εξ αιτίας της εξόφθαλμα εσφαλμένης ερμηνείας της πρόσφατης ρύθμισης που εισηγηθήκατε στη Βουλή για τα αδήλωτα τετραγωνικά (άρθρο 18 Ν.4915/24.3.2022).

Ενώ με τη νέα διάταξη παρατείνατε την προθεσμία υποβολής δήλωσης, αντικαθιστώντας το «έως 31.12.2021» με το «έως 30.6.2022», καλύπτοντας όλους όσους έχουν κάνει ή θα κάνουν δηλώσεις μέχρι 30.6.2022, η υπηρεσία σας ισχυρίζεται ότι δεν καλύπτονται όσοι υπέβαλαν δηλώσεις προ της δημοσίευσης του νόμου (δηλαδή για το ενδιάμεσο διάστημα 1.1 έως 24.3.2022) και συνεπώς όλοι αυτοί πρέπει να πληρώσουν αναδρομικά δημοτικά τέλη 14 ετών, συν τα βαρύτατα προβλεπόμενα πρόστιμα, προσαυξήσεις κλπ.!!!

Η ερμηνεία αυτή όχι μόνον είναι απόλυτα εσφαλμένη, αλλά είναι και κυριολεκτικά καταπιεστική για τους πολίτες, αφού ταυτόχρονα παραβιάζει τους στοιχειώδεις κανόνες της χρηστής διοίκησης, επιχειρώντας να εισάγει δυσμενή ρύθμιση σε βάρος εκείνων των πολιτών που έσπευσαν προηγουμένως στους Δήμους να λάβουν βεβαιώσεις για κατάρτιση δικαιοπραξιών με τις παλαιές αντικειμενικές αξίες, και δημιουργεί δικαιολογημένες διαμαρτυρίες για άνιση μεταχείριση, αλλά και ματαίωση συμβολαίων, δικαστικές αντιδικίες κλπ.

Γι΄αυτό και ο Δήμος Αθηναίων, που έχει μακρά παράδοση σεβασμού των δημοτών του στο θέμα αυτό, για λόγους ακριβώς χρηστής διοίκησης, προς τιμήν της ηγεσίας και των υπηρεσιών του, εφαρμόζει τη διάταξη αυτή αδιάκριτα για όλους τους πολίτες, χωρίς να «τιμωρεί» άδικα όσους υπέβαλαν ενωρίτερα τις δηλώσεις τους, πριν από τη δημοσίευση της παραπάνω διάταξης.      

Εν όψει των ανωτέρω σας παρακαλώ για την άμεση παρέμβασή σας να νομοθετηθεί με ερμηνευτική δήλωση ή να εκδοθεί ανακοίνωση με την οποία να διευκρινίζεται το αυτονόητο, ότι η νέα ρύθμιση καταλαμβάνει όλες τις δηλώσεις αδήλωτων τετραγωνικών που θα υποβληθούν έως 30.6.2022, χωρίς να εξαιρούνται αδίκως οι πολίτες που υπέβαλαν τέτοιες δηλώσεις στο μεσοδιάστημα προ της δημοσίευσης του Ν. 4915/24.3.2022.    

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Στράτος Ι. Παραδιάς

Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω

Πρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ – UIPI

πίσω στα νέα