Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
7,5 εκατ. ευρώ σε 15.000 ιδιοκτήτες γιά μειώσεις Ιουλίου. 764 εκ. οι συνολικές αποζημιώσεις ιδιοκτητών!
08/09/2021

Ανοιξε η πλατφόρμα ΑΑΔΕ για τις δηλώσεις Ιουλίου.

Πίστωση ποσού συνολικού ύψους 7,5 εκατ. ευρώ σε 15.805 ιδιοκτήτες ακινήτων (φυσικά και νομικά πρόσωπα) για μειωμένα μισθώματα Ιουλίου 2021 και σε 359 δικαιούχους της Κρατικής Αρωγής.

Το Υπουργείο Οικονομικών προέβη στις 7 Σεπτεμβρίου 2021, στην καταβολή ποσού συνολικού ύψους 7,5 εκατ. ευρώ σε ιδιοκτήτες ακινήτων, για μειωμένα μισθώματα μηνός Ιουλίου 2021. Συγκεκριμένα πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων 15.805 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 5,96 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για τον Ιούλιο του 2021. Από το παραπάνω ποσό, τα 4,59 εκατ. ευρώ αφορούν 14.985 φυσικά πρόσωπα και τα 1,37 εκατ. ευρώ αφορούν 820 νομικά πρόσωπα.

Οι παραπάνω δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση COVID Ιουλίου στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ από τις 10 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Εν τω μεταξύ δεν έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση με τους ΚΑΔ μηνός Αυγούστου 2021 η οποία θα αναμένεται να συμπεριλάβει ελάχιστες πλέον κατηγορίες επαγγελματικών μισθωμάτων, όπως παιδότοπους κλπ. με αποκλειστικά στεγασμένους χώρους. 

Συνεπώς, για τα μειωμένα μισθώματα της περιόδου Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021 έχουν πραγματοποιηθεί συμψηφισμοί με φόρους και καταβολές χρημάτων συνολικού ύψους άνω των 764 εκατ. ευρώ.

πίσω στα νέα